Anasayfa / VAKIF TARİHÇESİ
VAKIF TARİHÇESİ

VAKIF TARİHÇESİ

 

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

VAKFIN KURULUŞ YILI: 25.05.1978

VAKFIN KURUCULARI

 1. 1927 Doğumlu Mustafa Oğlu Ahmet BANABAK
 2. 1932 Doğumlu Muhammet Oğlu Ahmet KAR
 3. 1934 Doğumlu Mustafa Oğlu Mahmut YIĞCI
 4. 1907 Doğumlu Abdullah Oğlu Mustafa İSTİFOĞLU

VAKFIN İLK MÜTEVELLİ HEYETİNİN ADI VE HÜVİYETLERİ

 1. Mustafa İSTİFOĞLU
 2. Osman OKUL
 3. Mustafa GÜR
 4. Osman YILMAZ
 5. Mehmet KANDEMİR
 6. İlyas KANDEMİR
 7. Ramazan YILMAZ
 8. Mehmet ÇELİK
 9. Haydar ERDOĞAN
 10. Bilal GÜR
 11. Fikri KANBUR

VAKFIN AMACI

Vakfın başlıca gayesi, Milli kültür ve geleneklerine bağlı, iyi ahlak sahibi, manevi değerlerine hürmetkar, ilim ve fazilet sahibi öğrenci yetiştirmek, toplum yararına her türlü yasal faaliyetler ile sağlık tesis ve kurumları, ibadethaneler, kültür merkezleri, yurtlar, imaretler, spor tesisleri vs. tesisiler inşa ve idare etmek.

 

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

KURULUŞ, GELİŞİM VE FAALİYETLER

                                                                                           


 

             1977 Yılının Mayısıydı, Güneysu Merkez Kur’an Kursu öğretmenliğinden Güneysu Merkez Camii İmam-Hatipliğine getirildim. Selefimin üstlendiği ve icra ettiği mesleki ve sosyal alandaki hizmetleri devam ettirmenin ve bu hizmetlere yenilerini eklemenin gerektiğini düşündüm. İmam-Hatiplik görevimin yanında yönetiminde bulunduğum Güneysu Merkez Kur’an Kursu ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğindeki arkadaşlarımla vakıf kurma konusunda istişarede bulundum. Zira mal varlığımızın çekirdeğini oluşturan ilk Kur’an Kursu binamız, merhum Hafız Yusuf Yılmaz Hoca Efendi önderliğinde satın alınarak köylerden dokuz kişinin üzerine tapu tescili yapılmıştı. Zaman ilerledikçe bu şahıslardan vefat edenler olmuş, mülk mirasçılara intikal ederek bir takım sıkıntılar doğmaya başlamış ve hukuken her hangi bir müdahale söz konusu olamamıştı.

            Merhum Muhsin Solak Hoca Efendinin önderliğinde yapılan yeni kurs binası da her ne kadar dernek bünyesinde inşa edildi ise de derneklerin çok uzun ömürlü olmayışı ve sık sık merkezi yönetimin müdahalelerine maruz kalmaları, gerektiğinde kapatılıp mal varlıklarına el konması gibi birtakım endişeler bizlere, bir vakıf kurma düşüncesini gündeme getirdi. Dernek yönetimi bu konudaki çalışmaları yürütmek ve sonuçlandırmak üzere bana yetki verdiler. Bu yetki çerçevesinde hemşerimiz bir hukukçu marifetiyle hazırlattığımız vakıf senedini 26 Eylül 1977 de noterde onaylatarak vakfın tesisini gerçekleştirdik. Daha sonra Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/23 Esas ve 1978/138 sayılı kararı ile merkezi sicilde 489 numarada tescili yapılmış ve 25/05/1978 tarih ve 16297 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak hukuki kimliği kazanmıştır.

            Kuruluş gayemiz; Milli kültür ve geleneklerine bağlı, iyi ahlak sahibi, manevi değerlere saygılı, ilim ve fazilet sahibi öğrenci yetiştirmek maksadı ile anaokulundan yüksek okula kadar üniversite dâhil eğitim-öğretim kurumları, yabancı dil ağırlıklı kolejler, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam-Hatip liseleri açmak, mesleki ve kültürel kurslar ve dershaneler açmak gibi çok geniş bir alanda eğitim vermek.

           

            Daha sonra mütevelli heyetimiz 28/05/1993 tarihinde vakıf senedinde ek düzeltme yaparak Güneysu Merkez Camii ve Kur’an Kursu ile müştemilatının bakım onarım gibi hizmetlerini de vakıf kapsamına almıştır. En son 14 Kasım 1995 tarihinde senette yaptığımız ek düzeltmelerle vakfımız sağlık, eğitim ve kültür alanlarında da kamu yararına her türlü hizmete elverişli hale getirilmiştir. Vakfımız, ilk kuruluş yıllarında faaliyette olan Güneysu Merkez Kur’an Kursunun iaşe, ibate, araç-gereç gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmiş ve dini hizmetleri yürütecek yüzlerce hafızın yetişmesine öncülük etmiştir.

            

             Ayrıca 1977-78 ders yılında Güneysu da bir İmam Hatip Lisesi açma teşebbüsünde bulunduk. Vakfın içinde ve dışındaki arkadaşlarımla birlikte Rize İmam - Hatip Lisesi’nin şubesi olarak Güneysu İmam Hatip Lisesi’nin açılmasını sağladık. Bağımsızlığımızı kazandığımız 1991 yılına kadar 14 yıl boyunca Rize’den hocaları getirip götürmek, eğitim-öğretim için lüzumlu araç-gereç ve fiziki ortamı hazırlamak sureti ile hizmete devam ettik. Daha sonra binamızın fiziki açıdan ve çevre bakımından yetersizliği bizleri yeni bir yer arayışına zorladı. O sırada merhum Mandev Osman Erkan’ın çay fabrikası olarak planladığı takriben beş dönüme yakın arsayı alt yapısı tamamlanmış ve bir kat betonu atılmış olarak vakfımıza bağışlamasını temin ettik. Bu arsa üzerinde İmam - Hatip Lisesi binamızı projelendirerek çok kısa zamanda hayırsever kardeşlerimizin de gayretleri ile inşaatımızı tamamlayarak 1995 yılında yeni binamıza taşındık.

Ayrıca; 1983 yılında temelini attığımız, memleketimizde emsaline çok az rastlanabilecek, temelden tepe noktasına kadar granit örülü şaheser bir mabet olan Güneysu Merkez Camii inşaatını tamamlayarak 1991 yılında hizmete açılmasını sağladık.

İstanbul Ümraniye’de Güneysulu hemşerilerimizin vakfımıza bağışladıkları iki dönümlük arsa üzerinde 4270 m² kapalı alanı olan, alt kısmında 800 kişi kapasiteli “ Güneysu Camii” isimli bir mescit olmak üzere yedi katlı bir öğrenci yurdu inşa ettik. İnşaatın % 55 lik kısmını tamamlama karşılığında yurt binamızı yap-işlet–devret modeli ile Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na kiraladık. Orta öğretime yönelik faaliyet gösteren “ Güneysu Erkek Öğrenci Yurdu” isimli bu yurttan Güneysulu öğrencilerimiz de talep olması halinde karşılıksız olarak yararlanacaklardır.

Bu arada 1967 yılında faaliyete başlayan ve 1990 yılında kesintiye uğrayan yüzlerce hafızın yetiştiği Güneysu Merkez Ku’an Kursu’nu tekrar Güneysu’ya kazandırmak, dolayısı ile din hizmetlerini emanet edeceğimiz toplum önderleri olan imamlarımızın olmazsa olmazı olan Kur’an eğitimi ve hafızlık müessesesini bölgemize yeniden iadesi için yeni, modern bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bu maksatla İmam- Hatip Lisesi’nin yanı başında, temelden 600 m² inşaat alanı olan 4,5 katlı Güneysu Bölge Yatılı Kur’an Kursu inşaatının takriben % 90-95 lik kısmını tamamladık. Kalan kısmını da inşallah en kısa zamanda tamamlayarak önümüzdeki sezonda hizmete açmayı planlıyoruz.

           

Bunun yanında kurs binamıza bitişik 200 M2 alan üzerine kurulu 3 katlı lojman kısmını da çok önemsediğimiz minik yavrularımıza hizmet verecek okul öncesi eğitim için bir kreş olarak projelendirdik. İnşallah Güneysulu işadamlarımız ve bürokratlarımızın desteği ile en kısa zamanda tadilatı gerçekleştirerek hâlihazırda merkez mahallemizdeki kreş faaliyetlerini bu merkeze taşıyarak daha geniş ve ferah bir alanda eğitim almalarını sağlayacağız.

           

           Bu güne kadar vakfımızın hizmet verebileceği fiziki mekânların şimdilik tamamlandığını düşünüyor, bundan böyle de insana ve insan eğitimine yönelik hizmetlere ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan toplumun huzuru için, bir yandan toplumun maddi refahını temin edecek ve hayatı kolaylaştıracak teknokratların yetiştirilmesini öngörürken, diğer yandan da toplumun, demokratik rejimin gereği olarak temel insan haklarına dayalı dini ve inancına göre yaşama özgürlüğü şuurunu verecek ilahiyatçı ve sosyologların da yetiştirilmesini önemsiyoruz. Bu maksatla farklı fakültelerde eğitim gören ve şimdilik yetim olma şartına bağlı bir gurup öğrenciye de burs vermekteyiz.  Bu güne kadar İmam - Hatip Lisemizden mezun olan gençlerimizin bir kısmı İmam - Hatip olarak hizmet sunmakta, bir kısmı da yüksek tahsil yaparak, ilahiyatçı, öğretmen, hukukçu, mühendis ve yönetici olarak devlet ve milletimize hizmete devam etmektedirler.

            

            Vakfımızın hizmet ve faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için sağlam ve sürekli bir gelire sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla vakıf gelirlerimizi artırma gayreti içerisinde olduk. Şu anda vakfımız on dört dükkân ve biri İstanbul-Fatihte olmak üzere yedi daireden kira geliri sağlamaktadır. Bu kazanımlar hayır ehlinin ilahi davete teveccühü ile gerçekleşmiştir. Zira Allah-ü Teala:”…Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et…”Her nefis yarın (kıyamet) için önden ne gönderdiğine baksın.” buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) ın “Hayra teşvik eden onu yapan gibidir.”ve “Kişinin eseri ikinci ömrüdür.” sözlerini hiç unutmamalı ve atalarımızın “ Âdem odur ki geriye bıraka bir eser, Eseri olmayanın yerine yeller eser.”sözü bizleri derinden düşündürmelidir.